Praca w Urzędzie

Klauzula informacyjna w procesie naboru

Dane osobowe kandydatek/kandydatów zawarte w przesłanych ofertach aplikacyjnych będą przetwarzane przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku z siedzibą przy ul. Polanki 124 C, 80-308 Gdańsk, jako Administratora danych, w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.

Podanie danych jest dobrowolne, ale w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, 138 i 305), konieczne  do przeprowadzenia rekrutacji.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do 3 miesięcy od  dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną  w drodze  naboru, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 21 listopada   2008 r. o służbie cywilnej (Dz.  U.  z  2017  r. poz. 1889 i 2203 oraz  z 2018 r. poz. 106).

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Bez wyraźnej zgody dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  w formie profilowania.

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych e-mail : iod@oum.gda.pl, tel. 58 52-45-306

Metadane

Data publikacji : 11.06.2018
Data modyfikacji : 11.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Arkadiusz Binek
Osoba modyfikująca informację:
Arkadiusz Binek
do góry