Jednostka Notyfikowana

Jednostka Notyfikowana Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku Nr 1443

Autor : Tomasz Michalik

Kierownik Techniczny:
mgr inż. Marzena Cetnarska

Adres:
ul. Polanki 124c
80-308 Gdańsk

Kontakt:
tel.: (58) 52-45-313
tel./fax: (58) 55-21-544
e-mail: jn1443@oum.gda.pl

 

Idea funkcjonowania Unii Europejskiej polegająca na zbudowaniu jednolitego, europejskiego rynku umożliwiającego swobodny przepływ towarów i usług stanowi podwaliny dla ustanowienia trybu oceny zgodności – czyli określenia kryteriów wiarygodnej oceny zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami. Podstawowy warunek integracji gospodarczej Wspólnoty to usunięcie barier technicznych, które utrudniały swobodny przepływ towarów. Wymagania techniczne ustalone w odniesieniu do wyrobów wymagały ujednolicenia (harmonizacji prawa). Wspólnota ustanowiła Dyrektywy, które Państwa Członkowskie miały obowiązek wprowadzić do swojego ustawodawstwa.

Proces harmonizacji prawa we Wspólnocie wymagał czasu i testowania różnych rozwiązań (zasada wzajemnego uznawania, zasady nowego podejścia do harmonizacji technicznej, globalne podejście do badań i certyfikacji).

W dniu 11 lipca 2016 r. Jednostka Notyfikowana 1443 Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku uzyskała prawo do wykonywania oceny zgodności przyrządów pomiarowych w zakresie przekształconych dyrektyw MID (2014/32/EU) oraz NAWI (2014/31/EU).

- Oświadczenie Kierownika JN1443

Jednostka Notyfikowana Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku Nr 1443 wykonuje:

 

Ocena zgodności przyrządów pomiarowych – weryfikacja wag nieautomatycznych i weryfikacja przyrządów pomiarowych objętych Dyrektywą MID – wykonywana przez zespół pracowników posiadających wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie w sprawdzaniu i legalizacji danej grupy przyrządów pomiarowych, którzy stanowią personel Jednostki Notyfikowanej Nr 1443 i jednocześnie są pracownikami Wydziału Usług Metrologicznych: Laboratorium Masy i Długości, Laboratorium Elektryczności i Fizykochemii, Laboratorium Termodynamiki, Wydziału Legalizacji oraz Wydziałów Zamiejscowych w Tczewie, Elblągu, Olsztynie i Słupsku.

Osoby odpowiedzialne:
Osoby, z którymi należy się kontaktować w zakresie administracyjnym:

 

Wagi nieautomatyczne (S 01), Wagi automatyczne (M 06)
      Kierownik Techniczny: Marzena Cetnarska
      Zastępca: Janusz Graboś
      tel.: 58 52-45-313

Materialne miary długości (M 08)
      Kierownik Techniczny: Marzena Cetnarska
      Zastępca: Agnieszka Filipkowska
      tel.: 58 52-45-313

Wodomierze (M 01)
      Kierownik Techniczny: Krzysztof Załuski
      Zastępca: Magdalena Daszek
      tel.: 55 233-67-79

Gazomierze (M 02)
      Kierownik Techniczny: Radosław Kleczyński
      Zastępca: Magdalena Daszek
      tel.: 58 52-45-104

Instalacje pomiarowe (M 05)
      Kierownik Techniczny: Tadeusz Horała
      Zastępca: Krzysztof Załuski
      tel.: (58) 52-45-413

Analizatory spalin samochodowych (M 10)
      Kierownik Techniczny: Iwona Szczodrowska
      tel.: (58) 52-45-212

Metadane

Data publikacji : 07.10.2015
Data modyfikacji : 08.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Michalik
Osoba udostępniająca informację:
Dominika Jonaszek-Binek
Osoba modyfikująca informację:
Dominika Jonaszek-Binek
do góry