Laboratorium Masy i Długości (6W1)

Laboratorium Masy i Długości (6W1)

Autor : Tomasz Michalik
 

Kierownik:
inż. Elżbieta Korzeniewska

Adres:
ul. Polanki 124c
80-308 Gdańsk

Kontakt:
tel.: (58) 52-45-110
tel./fax: (58) 52-45-116
e-mail: w1@oum.gda.pl
 

Zakres usług
Laboratorium 6W1 wykonuje czynności związane z: legalizacją, wzorcowaniem, sprawdzaniem, ekspertyzami, następujących przyrządów pomiarowych:

Lp. Nazwa przyrządu Legalizacja Wzorcowanie Sprawdzenie Ekspertyza
1 Wzorce masy klasy dokładności E2 od 1 mg do 1 kg - V* V V
2 Wzorce masy klasy dokładności F1, F2, M1, M2 od 1 mg do 50 kg - V* V V
3 Wzorce masy 25 kg - V* V V
4 Odważniki masy klasy dokładności F1, F2, M1 o wartościach nominalnych masy od 1 mg do 50 kg oraz klasy dokładności M2 o wartościach nominalnych masy od 100 mg do 50 kg V V* V V
5 Duże wzorce masy powyżej 50 kg do 1000 kg - V* V V
6 Duże wzorce masy powyżej 1000 kg do 5000 kg - V V V
7 Obciążniki do 51 kg - V* V V
8 Wagi nieautomatyczne V V* V V
9 Wagi automatyczne porcjujące, odważające, kontrolne, sumujące, sortujące V - V V
10 Wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków V V* V V
11 Wagi automatyczne przenośnikowe V V* V V
12 Wagi automatyczne wagonowe V V V V
13 Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu V - V V
14 Gęstościomierze zbożowe ¼ l V V V V
15 Przyrządy do pomiaru długości tkanin, drutu, kabla, materiałów taśmowych, opatrunkowych V V - V
16 Materialne miary długości - przymiary wstęgowe, przymiary sztywne, półsztywne; w tym do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników V V* - V
17 Maszyny do pomiaru pola powierzchni skór V V - V
18 Płytki wzorcowe (w zakresie do 100 mm) - V* - V
19 Szczelinomierze - V* - V
20 Kątomierze uniwersalne i optyczne - V* - V
21 Kątowniki 90° stalowe, długości ramienia do 300 mm - V* - V
22 Płytki kątowe - V* - V
23 Płaskie płytki interferencyjne - V* - V
24 Płaskorównoległe płytki interferencyjne - V* - V
25 Mikrometry zewnętrzne i wewnętrzne - V* - V
26 Głębokościomierze mikrometryczne - V* - V
27 Głowice mikrometryczne - V* - V
28 Suwmiarki - V* - V
29 Głębokościomierze suwmiarkowe - V* - V
30 Czujniki analogowe i cyfrowe - V* - V
31 Wysokościomierze suwmiarkowe - V* - V
32 Wysokościomierze do pomiaru wysokości kół pojazdów - V* - V
33 Średnicówki czujnikowe i mikrometryczne, dwupunktowe - V* - V
34 Grubościomierze czujnikowe - V* - V
35 Liniały krawędziowe - V - V
36 Przybory do płytek wzorcowych - płaskość, równoległość - V - V
37 Bazy drogowe - V* - V
38 Siłomierze - V* V V
39 Maszyny wytrzymałościowe do prób statycznych i urządzenia technologiczne do pomiaru siły, prasy do betonu - V* V V
40 Twardościomierze Brinella, Rockwella, Vickersa - V* V V
41 Przyrządy kontrolno-pomiarowe do sprawdzania taksometrów i tachografów - V V V
42 Młoty Charpy'ego - V V V
43 Dalmierze laserowe - V* - V
44 Przyrządy do pomiaru długości drogi, prędkości liniowej i obrotowej - V V V
45 Drogomierze - liczniki długości drogi z kołem pomiarowym o obwodzie tocznym do 1 m - V* - V
46 Folie kalibracyjne - V* - V
47 Mierniki grubości powłok - V* - V
48 Grubościomierze ultradźwiękowe - V* - V
49 Igły penetracyjne - V* - V
50 Mikroskopy pomiarowe warsztatowe - V* - V
51 Wzorce schodkowe do grubościomierzy ultradźwiękowych - V* - V
52 Spoinomierze - mierniki wysokości, miernik głębokości podcięcia - V - V
53 Poziomnice budowlane - V* - V
54 Poziomnice elektroniczne - V* - V
55 Szczelinomierze klinowe - V* - V
56 Płyty pomiarowe - V - V
57 Liniały powierzchniowe - V - V
58 Wzorce kreskowe lup pomiarowych - V* - V
59 Próbniki kształtów - V* - V
60 Optyczne współrzędnościowe maszyny pomiarowe z głowicą pomiarową rejestrującą obraz - V* - V
61 Inne użytkowe przyrządy do pomiaru długości - V* - V

*- wzorcowanie w ramach akredytacji AP 086

Ponadto Laboratorium 6W1 wykonuje pomiary obiektów w zakresie wielkości geometrycznych w ramach akredytacji.

 


Zdolności Pomiarowe (CMC):
Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku [Laboratorium 6W1]

 

Cennik:
Cennik [Laboratorium 6W1]

 

Pracownicy Laboratorium 6W1:
Zbigniew Sulewski
- główny specjalista
Olaf Ulman - główny specjalista
Marcin Wyka - starszy specjalista
Tomasz Osiński - starszy specjalista
Beata Klimas - specjalista
Agnieszka Filipkowska - specjalista
Kazimierz Wiśniewski - starszy inspektor
Sylwia Duszyńska - starszy inspektor
Tomasz Kuklak - starszy inspektor
Anna Olech-Karcz - starszy inspektor, Kierownik ds. jakości
Magdalena Dobraczyńska-Paszkowska - inspektor
Wiktoria Kopik - inspektor

 

Metadane

Data publikacji : 03.12.2013
Data modyfikacji : 21.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Michalik
Osoba udostępniająca informację:
Dominika Jonaszek-Binek
Osoba modyfikująca informację:
Dominika Jonaszek-Binek
do góry