Laboratorium Termodynamiki (6W3)

Laboratorium Termodynamiki (6W3)

Autor : Tomasz Michalik

Kierownik:
Radosław Kleczyński

Adres:
ul. Polanki 124c
80-308 Gdańsk

Kontakt:
tel./fax: (58) 52-45-100
e-mail: w3@oum.gda.pl
 

Zakres usług
Laboratorium 6W3 wykonuje czynności związane z: legalizacją, wzorcowaniem, sprawdzaniem, ekspertyzami, następujących przyrządów pomiarowych:

Lp. Nazwa przyrządu Legalizacja Wzorcowanie Sprawdzenie Ekspertyza
1 Manometry do opon pojazdów mechanicznych V - V V
2 Zbiorniki pomiarowe do cieczy V - V V
3 Ciśnieniomierze - V V V
4 Ciśnieniomierze obciążnikowo tłokowe - V V V
5 Manometry do pomiaru tętniczego ciśnienia krwi - V V V
6 Zbiorniki pomiarowe wchodzące w skład stanowisk do sprawdzania wodomierzy - V V V
7 Wodomierze V - V V
8 Zbiorniki pomiarowe wchodzące w skład stanowisk do sprawdzania gazomierzy - V V V
9 Gazomierze V - V V
10 Instalacje pomiarowe do gazu ciekłego propan-butan V - V V
11 Instalacje pomiarowe do pozostałych cieczy innych niż woda V - V V
12 Instalacje pomiarowe do biopaliw - V V V
13 Odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe V - V V
14 Odmierzacze gazu ciekłego propan-butan V - V V
15 Liczniki do cieczy innych niż woda - - V V
16 Drogowe cysterny pomiarowe V - V V
 

Dodatkowo Laboratorium Termodynamiki wykonuje badania do zatwierdzenia typu:
- zbiorników pomiarowych;
- liczników do cieczy innych niż woda;
- instalacji pomiarowych do gazu ciekłego propan-butan;
- gazomierzy;
- wodomierzy;
- samochodowych cystern pomiarowych.


Zdolności Pomiarowe (CMC):
Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku [Laboratorium 6W3]

 

Cennik:
Cennik [Laboratorium 6W3]

 

Pracownicy Laboratorium 6W3:
Ryszard Czech
- starszy inspektor, Kierownik ds. Jakości, Kierownik Techniczny
Krzysztof Karcz - starszy inspektor
Paweł Drath - inspektor
Małgorzata Rudnicka - inspektor

Metadane

Data publikacji : 29.09.2015
Data modyfikacji : 08.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Michalik
Osoba udostępniająca informację:
Dominika Jonaszek-Binek
Osoba modyfikująca informację:
Dominika Jonaszek-Binek
do góry