Wydział Nadzoru i Koordynacji (6WN)

Wydział Nadzoru i Koordynacji (6WN)

Autor : Tomasz Michalik

Naczelnik:
mgr inż. Wiesław Dąbrowski

Adres:
ul. Polanki 124c
80-308 Gdańsk

Kontakt:
tel.: (58) 52-45-309
tel./fax: (58) 55-21-544
e-mail: wn@oum.gda.pl

 

Wydział Nadzoru i Koordynacji wykonuje dwa główne zadania:
- w ramach nadzoru metrologicznego – przeprowadza oraz koordynuje kontrole zewnętrzne
  i wewnętrzne,
- w ramach polityki rynkowej – opracowuje plany i sprawozdania oraz analizuje:
      - rynek usług metrologicznych,
      - kierunki rozwoju działalności i usług metrologicznych,
      - politykę cenową.

 

Kontrole zewnętrzne związane są z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów ustaw:
- Prawo o miarach – z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.),
- o towarach paczkowanych – z dnia 7 maja 2009 r. (Dz. U. Nr 91, poz. 740),
- o systemie tachografów cyfrowych – z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 180, poz.1494, z późn. zm.).

 

Nadzór nad wykonywaniem przepisów ustawy Prawo o miarach służy ochronie interesów wszystkich tych, których – zdrowie, życie, bezpieczeństwo, prawa konsumenta, wysokość wynagrodzeń, odszkodowań i podatków, a także ponoszone lub pobierane opłaty w transakcjach handlowych – zależne są od wskazań przyrządów pomiarowych.

W ramach tego nadzoru wykonywane są kontrole wyrażania wartości wielkości fizycznych w legalnych jednostkach miar oraz stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej – u ich użytkowników, a także kontrole:
- podmiotów – upoważnionych do wykonywania legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej    przyrządów pomiarowych i dokonujących legalizacji bez wymaganego upoważnienia,
- przedsiębiorców – posiadających zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie    instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie    drogowym – tachografów samochodowych i wykonujących tą działalność bez wymaganego    zezwolenia.

Kontrole w ramach nadzoru nad wykonywaniem przepisów ustawy o towarach paczkowanych mają na celu sprawdzenie, czy paczkujący, importerzy, paczkujący na zlecenie, sprowadzający oraz zlecający paczkowanie zapewniają, że ilość rzeczywista towaru paczkowanego odpowiada ilości nominalnej – podanej na opakowaniu jednostkowym.

Towar paczkowany jest to produkt umieszczony w opakowaniu jednostkowym dowolnego rodzaju, którego ilość nominalna, jednakowa dla całej partii, odmierzona bez udziału nabywcy, nieprzekraczająca 50 kg lub 50 l, nie może zostać zmieniona bez naruszenia opakowania.

Zgłoszenia rejestracyjne przedsiębiorców – formularze, poradnik dotyczący systemu kontroli wewnętrznej towaru paczkowanego, przygotowany w celu ułatwienia interpretacji przepisów ustawy o towarach paczkowanych, przepisy wykonawcze do ustawy o towarach paczkowanych oraz inne informacje – znajdują się tutaj.

W ramach nadzoru nad wykonywaniem przepisów ustawy o systemie tachografów cyfrowych wykonywane są kontrole przedsiębiorców prowadzących warsztaty instalujące, aktywujące, naprawiające lub sprawdzające tachografy cyfrowe – na podstawie wydanego przez Prezesa Głównego Urzędu Miar zezwolenia.

 

Pracownicy Wydziału 6WN:
Ewa Miotk- Zastępca Naczelnika, główny specjalista
Marek Jezierski - główny specjalista
Dariusz Gackowski - specjalista
Adam Kaczyński - starszy inspektor
Agnieszka Mieczkowska - inspektor
Małgorzata Abramowicz - inspektor

Metadane

Data publikacji : 02.12.2010
Data modyfikacji : 08.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Michalik
Osoba udostępniająca informację:
Dominika Jonaszek-Binek
Osoba modyfikująca informację:
Dominika Jonaszek-Binek
do góry