Elbląg

Wydział Zamiejscowy w Elblągu (WZ4)

Autor : Tomasz Michalik

Naczelnik:
mgr Halina Górzyńska

Adres:
ul. Żeromskiego 24
82-300 Elbląg
(wejście dla Klienta od ul. Prusa)

Kontakt:
tel./fax: (55) 233-67-79
511-490-185
e-mail: elblag@oum.gda.pl

 

strona główna
Dojazd

Godziny Urzędowania:
Poniedziałek - Piątek 7:15 - 15:15

Obszar działania Wydziału Zamiejscowego w Elblągu:
- powiaty: braniewski, elbląski, lidzbarski
- miasta na prawach powiatu: Elbląg

Zakres usług
Wydział Zamiejscowy w Elblągu wykonuje czynności związane z: legalizacją, wzorcowaniem, sprawdzaniem, ekspertyzami, następujących przyrządów pomiarowych:

Lp. Nazwa przyrządu Legalizacja Wzorcowanie Sprawdzenie Ekspertyza
1 Zbiorniki pomiarowe do cieczy V - V V
2 Schładzalniki do mleka V - V V
3 Drogowe cysterny pomiarowe V - V V
4 Instalacje pomiarowe do gazu ciekłego propan-butan w tym gazu skroplonego (LPG) w tym odmierzacze tych cieczy V - V V
5 Instalacje pomiarowe do pozostałych cieczy innych niż woda w tym odmierzacze paliw ciekłych i biopaliw ciekłych V - V V
6 Instalacje pomiarowe do mleka V - V V
7 Odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe V - V V
8 Odmierzacze gazu ciekłego propan-butan V - V V
9 Odmierzacze biopaliw ciekłych V V V V
10 Odważniki klasy dokładności F2, M1, M2 V V V V
11 Wagi nieautomatyczne V V V V
12 Wagi automatyczne: dla pojedynczych ładunków, odważające, porcjujące, przenośnikowe, wagonowe V - V V
13 Wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych V - V V
14 Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu V - V V
15 Taksometry i taksometry elektroniczne V - V V
16 Wzorce masy klasy dokładności F2, M1, M2 - V V V
17 Obciążniki - V V V
18 Wzorce masy 25 kg - V - -
19 Mierniki wysokości napełnienia zbiorników - - V V
20 Przymiary sztywne, w tym do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników - - V V

 

Zespół Laboratoriów Wzorcujących

W ramach akredytacji Wydział Zamiejscowy w Elblągu wykonuje wzorcowania następujących
obiektów wzorcowań:

  • wzorce masy i odważniki klasy dokładności F1 , w zakresie 1 g do 10 kg;
  • wzorce masy i odważniki klasy dokładności F2 , M1  w zakresie 1 mg do 20 kg;
  • wzorce masy i odważniki klasy dokładności M2  w zakresie 100 mg do 20 kg;
  • wzorce masy o nominale 25 kg;
  • obciążniki w zakresie 1 g do 25 kg;
  • wagi nieautomatyczne:

            - elektroniczne o obciążeniu do 4000 kg,
            - mechaniczne - klasy dokładności I o obciążeniu maksymalnym do 200 g.

 

Zdolności Pomiarowe (CMC):
Wydział Zamiejscowy w Elblągu

 

Cennik:
Cennik [WZ Elbląg]

 

Pracownicy Wydziału Zamiejscowego w Elblągu:

Halina Górzyńska - Naczelnik, Kierownik Laboratorium
Zdzisław Zacher - Z-ca Naczelnika, Kierownik Techniczny
Dorota Baniecka - starszy inspektor, Kierownik ds. Jakości
Dariusz Ułasiuk - specjalista
Krzysztof Załuski - specjalista
Bogumiła Krzysiak - Pawska - starszy inspektor
Paweł Pestrakiewicz - starszy inspektor

Metadane

Data publikacji : 31.07.2014
Data modyfikacji : 05.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Michalik
Osoba udostępniająca informację:
Arkadiusz Binek
Osoba modyfikująca informację:
Dominika Jonaszek-Binek
do góry