Olsztyn

Wydział Zamiejscowy w Olsztynie (WZ5)

Autor : Tomasz Michalik

Naczelnik:
Piotr Żyjewski

Adres:
ul. Poprzeczna 16
10-282 Olsztyn

Kontakt:
tel.: (89) 52-67-268
(89) 52-66-101
511-490-223
e-mail: olsztyn@oum.gda.pl
e-mail Naczelnik: olsztyn.naczelnik@oum.gda.pl
e-mail Punkt Obsługi Klienta: olsztyn.pok@oum.gda.pl
e-mail Towary paczkowane: olsztyn.pok@oum.gda.pl

 

strona główna
Dojazd

Godziny Urzędowania:
Poniedziałek - Piątek 7:15 - 15:15

Obszar działania Wydziału Zamiejscowego w Olsztynie:
- powiaty: olsztyński, ostródzki, iławski, nidzicki, nowomiejski, szczycieński, działdowski
- miasta na prawach powiatu: Olsztyn

 

Zakres usług
Wydział Zamiejscowy w Olsztynie wykonuje czynności związane z: legalizacją, wzorcowaniem, sprawdzaniem, ekspertyzami, następujących przyrządów pomiarowych:

Lp. Nazwa przyrządu Legalizacja Wzorcowanie Sprawdzenie Ekspertyza
1 Mierniki wysokości napełnienia zbiorników - - V -
2 Przymiary wstęgowe - V - -
3 Przymiary sztywne do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników - V - -
4 Przymiary składane - V - -
5 Przymiary sztywne - V - -
6 Przymiary półsztywne - V - -
7 Zbiorniki pomiarowe do cieczy: V - V V
  - zainstalowane na stałe na pojeździe drogowym V - V V
  - posadowione na stałe V - V V
8 Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda: V - V V
  - do gazu ciekłego propan-butan, w tym gazu skroplonego (LPG), w tym odmierzacze tych cieczy V - V V
  - do pozostałych cieczy innych niż woda, w tym odmierzacze paliw ciekłych i biopaliw ciekłych V - V V
9 Wodomierze V* - - V*
10 Drogowe cysterny pomiarowe V - V V
11 Wzorce masy klasy dokładności F2, M1, M2 - V V V
12 Odważniki klasy dokładności F2, M1, M2 V V V V
13 Obciążniki technologiczne - V V V
14 Wagi nieautomatyczne V V V V
15 Wagi automatyczne odważające, dla pojedynczych ładunków, przenośnikowe, porcjujące, wagonowe V - V V
16 Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu V - V V
17 Taksometry i taksometry elektroniczne V i V* - V i V* V i V*

*-w punkcie legalizacyjnym

Punkty legalizacyjne:
Wodomierze:
      "FORMAT" Jarosław Borzuchowski
      14-100 Ostróda
      ul. Gizewiusza 31
      tel.: (89) 64-64-076

Taksometry:
      NANOTRONIK Paweł Czarnecki
      10-450 Olsztyn
      ul. Piłsudskiego 76
      tel.: (89) 52-63-700
 

 

Cennik:
Cennik [WZ Olsztyn]

Pracownicy Wydziału Zamiejscowego w Olsztynie:

Piotr Żyjewski - Naczelnik, Kierownik Laboratorium
Wojciech Moszczyński - z-ca Naczelnika, Kierownik Techniczny
Robert Roguszka - specjalista
Monika Roguszka - specjalista
Bogdan Ostaszewski - specjalista
Wiesław Banacki - starszy inspektor
Ewa Paprocka - starszy inspektor
Jakub Banacki - inspektor
Ewelina Zander - inspektor
Dariusz Tylicki - legalizator
Mariusz Kurzelowski - legalizator

Metadane

Data publikacji : 31.07.2014
Data modyfikacji : 17.07.2024
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Michalik
Osoba udostępniająca informację:
Dominika Jonaszek-Binek
Osoba modyfikująca informację:
Dominika Jonaszek-Binek
do góry