Słupsk

Wydział Zamiejscowy w Słupsku (WZ6)

Autor : Tomasz Michalik


Naczelnik:
Waldemar Marjański

Adres:
ul. Złota 4/6
76-200 Słupsk

Kontakt:
tel./fax.: (59) 84-25-571
tel./fax.: (59) 84-24-979
511-490-250
e-mail: slupsk@oum.gda.pl

Dojazd
Dojazd

Godziny Urzędowania:
Poniedziałek - Piątek 7:15 - 15:15

Obszar działania Wydziału Zamiejscowego w Słupsku:
- powiaty: słupski, bytowski, lęborski
- miasta na prawach powiatu: Słupsk

 

Zakres usług
Wydział Zamiejscowy w Słupsku wykonuje czynności związane z: legalizacją, wzorcowaniem, sprawdzaniem, ekspertyzami, następujących przyrządów pomiarowych:

Lp. Nazwa przyrządu Legalizacja Wzorcowanie Sprawdzenie Ekspertyza
1 Mierniki do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników - V V -
2 Przymiary sztywne do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników - - V -
3 Zbiorniki pomiarowe do cieczy V - V V
4 Drogowe cysterny pomiarowe V - V V
5 Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda V V V V
6 Kolby metalowe II rzędu od 2 do 4000 dm3 lub inne zbiorniki - V - -
7 Kolby pomiarowe do gazu ciekłego propan-butan - V V -
8 Wzorce masy klasy dokładności F2, M1, M2 - V V -
9 Odważniki klasy dokładności F2, M1, M2 V V V V
10 Wagi nieautomatyczne V V V V
11 Podzielnie wag przesuwnikowych - - V -
12 Wagi automatyczne odważające, dla pojedynczych ładunków, przenośnikowe, porcjujące (w tym dozowniki objętościowe) V - - V
13 Wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych V - V V
14 Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu V - - V
15 Taksometry elektroniczne V - - V
16 Wodomierze V - - V

Cennik:
Cennik [WZ Słupsk]

Pracownicy Wydziału Zamiejscowego w Słupsku:

Waldemar Marjański - Naczelnik, Kierownik Laboratorium
Sławomir Klepacki - Z-ca Naczelnika
Katarzyna Pasturczak-Jezierska - specjalista
Leszek Głowacki - starszy inspektor
Marcin Wójcik - starszy inspektor
Marta Poleszak - inspektor
Beata Letkiewicz - starszy legalizator

Metadane

Data publikacji : 18.10.2016
Data modyfikacji : 17.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Michalik
Osoba udostępniająca informację:
Dominika Jonaszek-Binek
Osoba modyfikująca informację:
Dominika Jonaszek-Binek
do góry